SHEKHAVATI TALES


LOCATION: RAJASTHAN
TOWNS: RAMGARH, CHURU, FATEHPUR, SIKAR, NAVALGARH
YEAR: 2013